Строителство

СТОБИС е строително-инвестиционна компания, изпълняваща разнообразно жилищно, обществено и промишлено строителство.
Фирмата е основана през 1992г.

Фирма СТОБИС е редовен член на Българска строителна камара и притежава удостоверение № І – 000255 на централния професионален регистър с право да извършва строителство – ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи от втора до пета категория.

В СТОБИС от 05.01.2004 година е въведена и се прилага Система за управление на качеството, съгласно Стандарт ISO 9001 : 2000 – “Quelity management sistems – Requirements” на AeroCert – Munchen.
Oт 07.10. 2010г. фирмата е сертифицирана съгласно новия Стандарт ISO 9001 : 2008 от SGS – United Kingdom Ltd.

 

bioПроизводство и търговия с биогорива

Стобис извършва дистрибуция и доставка на биогорива – пелети, екобрикети и калиброван дървесен чипс.
Фирмата се занимава с консултации за алтернативни форми на отопление с биогорива, преработка на стари горивни системи, изгражда съвременни отоплителни инсталации и извършва саниране на сгради. Фирмата разполага с квалифицирани специалисти, които услуги ще помогнат за подобряването на Вашия енергиен мениджмънт. От 2010год. СТОБИС започна производство и продажби на биогорива – екобрикети, дървесен чипс, пелети