За нас

За фирмата

СТОБИС 2000 е семейна, строително-инвестиционна компания, изпълняваща разнообразно жилищно, обществено и промишлено строителство.  Фирмата е основана през 1992г. и продължава традициите на три поколения строители. В дългогодишния опит компанията има завършени над 58 обекта от най-различно естество – жилищни сгради,  хотели,  бензиностанции, заводи, еднофамилни къщи включително и пасивно строителство на жилищни сгради.

Фирмата поддържа и звено за довършителни и ремонтни дейности обхващащи широк спектър на действие.

СТОБИС 2000 е редовен член на Българска строителна камара. С право на извършване на строителни дейности от първа до пета категория.

Нашите цели

Стремежът на фирмата е да отговаря на всички съвременни изисквания за модерно и качествено строителство. Влагат се сертифицирани материали и енергийно ефективни продукти. Фирмата залага високи критерий във всеки един етап от работата  – проучване изпълнение и  гаранционно обслужване. Стобис 2000 се стреми да съчетае професионализъм с индивидуален подход към всеки един клиент. Фирмата разполага с квалифициран екип, собствена складова база, механизация и транспортни коли, което спомага за обезпечаването на всяка една строителна дейност

Сертификати

Стобис 2000 притежава удостоверение № І – 000255 на централния професионален регистър с право да извършва строителство – ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи от втора до пета категория.

Във фирмата е внедрна система за управление на качеството ISO 9001:2000 – “Quality management sistems – Requirements”